Reglement

Beste vrienden en vriendinnen,

enkele door iedereen in acht te nemen regels, waardoor het fietsen op zondag enkel maar aangenamer kan zijn:

Wegkapiteins :

  • A   -> Luc Laridon, bij afwezigheid Gino Christiaens
  • A+  -> Pieter Lefevre, bij afwezigheid Stephen Devloo, Geert Vande Walle

08h00 ->  We starten samen in ’t Bankske.

Samen rijden we naar de startplaats van de rally.

De wegkapiteins nemen de leiding en hanteren tijdens de eerste zeven km een maximale snelheid van 26 km/u, zodat iedereen de kans krijgt om de spieren op te warmen.
Niemand steekt de wegkapiteins voorbij.

Indien de afstand tot de startplaats meer dan 7 km bedraagt, kan de A+,  op een fluitsignaal van Geert, voorop gaan rijden.

Geert verlaat de groep, rijdt een 50-tal meter vooruit en de A+ kan aansluiten.

Mario Claerhout zorgt voor de inschrijving van beide groepen.

We blijven bij de groep, waartoe we na 7 km behoren.

Uitzonderlijk kan een switch gemaakt worden, enkel als je persoonlijk de wegkapitein verwittigt van de groep die je verlaat.

Dank voor de medewerking.

               VEILIGHEID !!!!!!!!!      we fietsen als heren in het verkeer, ook de vrouwen……………